Giỏ hàng

Stand Bag


Stand Bag là loại túi đựng gậy golf siêu nhẹ, có sức chứa tối đa 14 gậy. Stand Bag được cải tiến thêm hai chân chống dưới đáy giúp túi có thể đứng nhưng không chạm đất để tránh bẩn.