Giỏ hàng

Găng cho golfer thuận tay trái


Golfer thuận tay trái, sẽ dùng găng tay phải khi swing; hoặc cũng có thể dùng cặp găng tay nếu thấy không quá bất tiện.