Giỏ hàng

ÔNG NHÒM DO KHOẢNG CÁCH LR7S | GOLF BUDDY

|
Mã: GBLR7s
|
(1 đánh giá)
6,500,000₫
Số lượng
 • Tìm mốc với độ dốc và báo rung 
 • 4 chế độ quét mục tiêu (Tiêu chuẩn, quét, gắn mốc, tìm mốc)
 • Phù hợp với chơi tournament
 • Chính xác +/-1 yard
 • Cung cấp khoảng cách độ dốc đặc trưng để đánh giá.
 • Chức năng bật tắt độ dốc. 
 • Chống nước
 • Thiết kế kiểu dáng gọn nhẹ
 • Tự động tắt sau 10s không sử dụng
 • Mặc định lưu cài đặt ở lần sử dụng cuối
 • Điều chỉnh kính ngắm
 • Chế độ khoảng cách (mét hoặc yards)

Golfbuddy tiếp tục cải tiến dòng máy ngắm Laser. Máy bắn GolfBuddy Laser LR7 và LR7S được thiết kế gọn nhẹ dưới 227 gram, đặc biệt với 4 chế độ quét mục tiêu:

 • Standard modeCung cấp khoảng cách đến mục tiêu; số chính được hiển thị là khoảng cách đã điều chỉnh độ dốc; khoảng cách và chiều cao trực tiếp sẽ hiển thị ở cuối màn hình
 • Scan modeQuét liên tục trong 10 giây để hiển thị khoảng cách đến các mục tiêu khác nhau; số chính được hiển thị là khoảng cách điều chỉnh độ dốc; khoảng cách và chiều cao trực tiếp sẽ hiển thị ở cuối màn hình
 • Pin modeQuét liên tục trong 10 giây để hiển thị khoảng cách đến các mục tiêu khác nhau; khoảng cách được hiển thị là mục tiêu gần nhất; số chính được hiển thị là khoảng cách điều chỉnh độ dốc; khoảng cách và chiều cao trực tiếp sẽ được hiển thị ở cuối màn hình
 • Pin Finder modeQuét liên tục trong 10 giây để hiển thị khoảng cách đến các mục tiêu khác nhau; khoảng cách hiển thị là mục tiêu gần nhất và được xác nhận với độ rung; số chính được hiển thị là khoảng cách điều chỉnh độ dốc; khoảng cách và chiều cao trực tiếp sẽ hiển thị ở cuối màn hình
STANDARD MODESCAN MODEPIN FINDER MODEPIN MODE

Đặc biệt, LR7S được thiết kế với đặc trưng slope chính xác +/-1 yard

Compact & Easy-To-Use Pin Finder with vibration & slope

Slope Feature on/off function

 • Standard mode: Provides distance to the target; main number displayed is the slope-adjusted distance; direct distance and height will displayed at the bottom of the screen
 • Scan mode: Continuously scans for 10 seconds to shows distances to varying targets; main number displayed is the slope-adjusted distance; direct distance and height will displayed at the bottom of the screen
 • Pin mode: Continuously scans for 10 seconds to shows distances to varying targets; distances displayed are to the closest target; main number displayed is the slope-adjusted distance; direct distance and height will be displayed at the bottom of the screen
 • Pin Finder mode: Continuously scans for 10 seconds to shows distances to varying targets; distances display are to the closest target and confirmed with a vibration; main number displayed is the slope-adjusted distance; direct distance and height will displayed at the bottom of the screen
 • Pin finder with vibration and slope
 • 4 targeting modes (Standard, Scan, Pin, Pin finder)
 • Slope feature provides slope-adjusted distances for elevation
 • Slope feature on/off function
 • Accuracy +/- 1 yard
 • Water resistant
 • Ergonomic body design
 • Automatic shut-off after 10 seconds when left unattended
 • Default to 'last used' settings
 • Eyepiece adjustment
 • Battery life : 2,000 ~ 3,000 actuations
 • Distance mode (Meters/Yards)
Most Advanced Laser Rangefinders With Slope

*Once the laser is activated, the target box will appear.

TECH SPECS | Physical Specification

Size: 4”(H) × 1.63”(W) × 2.85(D) (10 × 4 × 7 mm)

Weight : 7.7oz / 218g (without battery)

Display: LCD

Range : 5-880Y / 5-800M

Battery: CR2 3V Lithium

General Information: Water Resistance

Product Composition: LR7S Body / Hard case / Battery / Lens ClenerĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

5

(1 đánh giá)

Tốt- Linh Trung - 28/02/2019 13:39:23 PM

Bắn chính xác, dùng tốt. Với tôi nó hơi nhỏ chút.
Máy do khoảng cách Golf Buddy LR7s | New 20185

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫